Medicinsk fysik

Sverige har en god tradition inom medicinsk teknik och har på många sätt bidragit till en förbättrad sjukvård med uppfinningar som pacemakern, hjärt-lungmaskinen, strålkniven och utrustning för ultraljudsdiagnostik. Den tekniska utvecklingen inom vården går snabbt framåt och utrustningarna blir allt mer avancerade och specialiserade. För den som vill arbeta inom området blir det därför allt viktigare att vara är insatt i de speciella krav och förutsättningar som finns.

Profilen är tvärvetenskapligt till sin karaktär med inslag av kemi, biologi, miljö och medicin. Tonvikten ligger dock hela tiden på fysik och teknik med ett tydligt fokus på de praktiska tillämpningarna. De laborativa momenten är därför centrala i utbildningen och syftar till att ge praktisk erfarenhet inför den framtida yrkesrollen. Därför sker också utbildningen i ett nära samarbete med sjukvården. Ett flertal yrkesaktiva sjukhusfysiker och medicintekniker undervisar på kurserna och sjukhusets utrustning används för laborationer, t ex magnetkamera, datortomograf och strålbehandlingsutrustning. Det handlar om teknik med människan i centrum.

För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation, på samma sätt som för läkare. Denna utfärdas, efter ansökan, hos socialstyrelsen och förutsätter en sjukhusfysikerexamen som innebär en omfattande specialisering inom medicinsk strålningsfysik. En mer detaljerad beskrivning av kraven finns på sjukhusfysiks profilsida. Se även profilkurser för sjukhusfysik.

Arbetsmarknaden för sjukhusfysiker är främst inom sjukvården men även medicintekniska företag, kärnkraftsindustrin mfl är aktuella. Även för civilingenjörer inom medicinsk teknik finns en stor del av arbetstillfällena inom sjukvården och de medicintekniska företagen. Det finns också flera konsultbolag som arbetar med ren produktutveckling inom medicinsk teknik.

Forskning inom sjukhusfysikområdet bedrivs vid Umeå universitet främst inom områdena dosimetri och strålbehandling av cancer. Inom det medicintekniska området fokuseras idag mycket utveckling på avancerade analysmetoder som antingen är integrerade i annan medicinteknisk utrustning eller ingår i rena analysprogram. Forskning och utveckling sker naturligtvis också i stor utsträckning inom medicintekniska företag och inom sjukvården.

För att kunna ta ut en sjukhusfysikerexamen krävs utöver de kurser som ingår i spåret Sjukhusfysik; Atom och kärnfysik, Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud, Medicinsk orientering, Strålningsmiljö, Riskanalys inom strålbehandling, Mätmetoder och strålningsdetektorer, Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik, samt att examensarbetet utförts inom området medicinsk strålningsfysik.