3D-labbet

3D-labbet är en dynamisk CDIO-miljö i Fysikinstitutionens regi, som utvecklas, nyttjas och underhålls av studenter på Teknisk fysik. Denna CDIO-miljö skall vara en plats för kreativt skapande inom olika intressesfärer och ska bjuda in till gränsöverskridande samarbeten mellan årskurser, program och även ut mot övriga intressenter som näringsliv och andra organisationer. CDIO-miljön är tänkt möjliggöra utveckling av koncept i studiesammanhang från programnivå ända upp till fakultetsnivå var kreativa lösningar kan gynnas.

CDIO-miljön ska öppna upp för förutsättningslöst kreativt skapande, där vikten ligger på att utforska möjligheter och bredda vyer. Den ska bli en etablerad del av studenternas inlärningsprocess och ge möjlighet att på ett inspirerande sätt föra idéer från koncept till verklighet.

En styrgrupp bestående av Teknisk fysiks amanuenser samt representanter från de aktiva grupper som anser sig involverade i CDIO-miljöns verksamhet ansvarar för att den utformas enligt visionen att skapa en mötesplats för ett brett spektrum av kreativt skapande. Styrgruppen är den grupp som därtill ansvarar för att framtidssäkra CDIO-miljön och skapa intresse & engagemang från studenter.

A

Projekt i 3D-labbet

Nedan ser du några av de projekt som utförts i Teknisk fysiks 3D-labb.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

l

Utvärdering av projekt

Om du har utfört ett projekt i 3D-labbet är du välkommen att fylla i formuläret till höger. Informationen du tillhandahåller kommer användas för att åskådliggöra verksamheten och visa på vilka möjligheter som finns vad gäller brukandet av 3D-labbet.

3D-labbet: Projektutvärdering