Kombinerade profiler

Under denna kategori hittar du blockscheman som är sammansatta av två stycken profiler. Dessa scheman består av respektive profils kärnkurser för att ge dig som student en god kompetens i båda inriktningarna. Profilerna är sammansatta av respektive profilansvariga tillsammans med kvalitetsamanuens. Detta innebär alltså att du uppfyller examenskraven om du läser en av dessa profiler rakt av, men det går såklart lika bra att bara hämta inspiration från dessa.

Spår 1: Rymd/Beräkning


Denna profil blandar de essentiella kurserna i rymd- och beräkningsfysik. Du som är intresserad av denna kombinerade profil kan således förvänta dig goda kunskaper inom båda områdena. Från rymdfysiken får du som student en bra insikt i viktiga rymdfysikaliska fenomen och hur man uppmäter dessa. Beräkningsfysiken ger dig kraftfulla verktyg för att behandla rymddata och att simulera olika komplicerade processer (t.ex. icke-linjära). Numeriska beräkningar av rymdrelaterade fenomen är viktiga inom många områden. Inom rymdforskning genomför man t.ex. stora datorsimuleringar (ofta med superdatorer) för att studera exempelvis plasmaflöden runt rymdfysikaliska objekt. Man kan även dra bra nytta av erfarenheter från att kombinera rymd och beräkning inom andra områden, t.ex. för studier av beteendet hos fluider (luft och vatten).

Profilkurser

 • Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik
 • Allmän relativitetsteori
 • Astrofysik
 • Fysikens numeriska metoder
 • Modellering och simulering
 • Numeriska metoder för PDE
 • Rymdfysik med mätteknik
 • Rymdplasmafysik
 • Rekommenderade kurser

 • Datastrukturer och algoritmer (C)
 • Avancerad strömningslära
 • Blockschema

 • Rymd/Beräkning
 • Spår 2: Nano/Beräkning


  En kombination av profilerna nanoteknik och beräkningsfysik ger dig kunskaper i avancerade material och fysikaliska fenomen på nanonivå blandat med en stark grund i beräkningsmodeller. Du som läser denna profil får en bra inblick i både numeriska och experimentella moment i fysik. Nanoteknik och beräkningsfysik är väldigt breda områden och med en fot i båda kan du vänta dig goda arbetsmöjligheter.

  Profilkurser

 • Atom och molekylfysik
 • Avancerade material
 • Fysikens numeriska metoder
 • Kvantmekanik 2
 • Modellering och simulering
 • Nanovetenskap
 • Numeriska metoder för PDE
 • Solceller
 • Molekylspektroskopi med tillämpningar
 • Rekommenderade kurser

 • Kemometri
 • Blockschema

 • Nano/Beräkning
 • Spår 3: Industriell strålningsfysik


  Industriell strålningsfysik blandar sjukhusfysiken och beräkningsfysiken till ett utmärkt paket för dig som vill arbeta med strålning utanför sjukhusmiljön. En kombination av kärnkurserna i dessa profiler med ett komplementav statistik ger dig som student en bra uppfattning av hur strålning både används och beräknas på inom industrin.

  Profilkurser

 • Fysikens numeriska metoder
 • Mätmetoder och strålningsdetektorer
 • Modellering och simulering
 • Numeriska metoder för PDE
 • Strålningsdosimetri
 • Strålningsväxelverkan
 • Rekommenderade kurser

 • Avancerad strömningslära
 • Datorintensiva statistiska metoder
 • Hållbar utveckling och strålningsmiljö
 • Kärnfysik
 • Kvalitetsteknik och försöksplanering
 • Strålningsbiologi och strålskydd
 • Blockschema

 • Industriell strålningsfysik
 • Spår 4: Studentexempel


  Profilkurser

  Rekommenderade kurser

  Blockschema

 • Studentexempel Beräkning/Medicinsk teknik
 • Spår 5: Rymd/Mät


  Denna profil blandar de essentiella kurserna i rymdfysik och sensorteknik. Du som är intresserad av denna kombinerade profil kan således förvänta dig goda kunskaper inom båda områdena. Från rymdfysiken får du som student en bra insikt i viktiga rymdfysikaliska fenomen och hur man uppmäter dessa. Sensortekniken ger dig verktyg att analysera rymddata samt förståelse för mätinstrumentens och satelliternas konstruktion. Modern rymdfysik är till stor del en experimentell vetenskap där man analyserar stora mängder uppmätt data. För att kunna analysera data så väl som för att kunna designa nya instrument instrument och satelliter (både för vetenskaplig och kommersiell användning) krävs goda kunskaper inom både rymdfysik och sensorteknik.

  Profilkurser

 • Avancerad strömningslära
 • Rymdfysik med mätteknik
 • Rymdplasmafysik
 • Multivariat dataanalys
 • Tidsserieanalys och spatial statistik
 • Rekommenderade kurser

 • Kvalitetsteknik och försöksplanering
 • Transformmetoder
 • Blockschema

 • Rymd/Mät
 • Spår 6: Teoretisk fysik (Under konstruktion)


  Profilkurser

 • Dynamisk modellering av levande system - Måste tillgodoräknas
 • Kvantfältteori I - Måste tillgodoräknas
 • Rekommenderade kurser

 • Dynamisk modellering av levande system - Måste tillgodoräknas
 • Kvantfältteori I - Måste tillgodoräknas
 • Blockschema

 • Teoretisk fysik/Beräkningsfysik
 • Spår 7: Nano/Medicinsk teknik (Under konstruktion)


  Profilkurser

  Rekommenderade kurser

  Blockschema

 • Nano/Medicinsk teknik (Start udda år) (Under konstruktion)
 • Nano/Medicinsk teknik (Start jämna år) (Under konstruktion)
 • Kombinerade profiler