Institution - Institutionen för fysik

Detta är en institution

Kurser

 • Allmän relativitetsteori
 • Analytisk mekanik
 • Astrofysik
 • Atom och molekylfysik
 • Avancerade material
 • Beröringsfria mätmetoder
 • Design-Build-Test, projektkurs för ingenjörer
 • Elektrodynamik
 • Elektrodynamik 2
 • Elektromagnetismens grunder
 • Fasta tillståndets fysik
 • Fysikaliska egenskaper hos mätgivare
 • Fysikaliska modellers matematik
 • Fysikens numeriska metoder
 • Fysikalisk mätteknik
 • Klassisk mekanik
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 3hp
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 4.5 hp
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 6 hp
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 7.5 hp
 • Kvantmekanik 1
 • Kvantmekanik 2
 • Laborativ problemlösning i fysik
 • Laserfysik
 • Metoder och verktyg för ingenjörer
 • Modellering och simulering
 • Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik
 • Optisk konstruktion
 • Projektarbete inom teknisk fysik, 3 hp
 • Projektarbete inom teknisk fysik, 7,5 hp
 • Solceller
 • Statistisk fysik 1
 • Termodynamik
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4.5 hp
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7.5 hp
 • Vågfysik och optik
 • Kvantfysik
 • Molekylspektroskopi med tillämpningar
 • Avancerad strömningslära
 • Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik
 • Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp
 • Informationsteori, nätverk och marknader
 • Laserbaserade spektroskopiska mätmetoder
 • Avancerade lasersystem och laserteknologi
 • Nanovetenskap
 • Optimering 1
 • Rymdplasmafysik
 • Rymdfysik med mätteknik
 • Inledande ingenjörskurs, öppen ingång
 • Projekt i strålningsmiljö
 • Kvantmekanikens grunder
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp
 • Icke-linjär fysik
 • Ej programkurs - Kvantfältteori 1 - Måste tillgodoräknas
 • Ej programkurs - Kvantfältteori 2 - Måste tillgodoräknas
 • Ej programkurs - Fördjupning i termodynamik
 • Dynamisk modellering av levande system - Måste tillgodoräknas
 • Kvantfältteori I - Måste tillgodoräknas
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 4.5hp
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 15hp
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 6hp
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 3hp