Projektarbete inom teknisk fysik, 7,5 hp

Beskrivning

Kursens mål är att den studerande ska utveckla sin förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Arbetet utförs t.ex. vid ett företag där studenten får träning i att applicera sina kunskaper på problemställningar som har anknytning till teknik och industriella processer. Projektarbetet sker i samverkan med de anställda i företaget.

Kategorier

 • Allmänna ingenjörskurser - 7.5
 • Projektkurs - 7.5
 • Projektkurs sammanhängande - 7.5
 • Spår

  Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Metoder och verktyg för ingenjörer
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2016-10-12 16:00:28