Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 15hp

Beskrivning

Detta är en projektkurs och den följer teknisk‐naturvetenskapliga fakultetens krav för projekt. Genom självstudier och handledning ges en introduktion till att arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete i projektform. Studenten utför arbetet tillsammans med en forskare eller inom en forskargrupp och tränar sig i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till forsknings- och utvecklingsarbete inom teknik och naturvetenskap. Centralt i kursen är att som en del i en projektorganisation samverka med forskare.

Kategorier

 • Projektkurs - 15.0
 • Projektkurs sammanhängande - 15.0
 • Allmänna ingenjörskurser - 15.0
 • Spår

  Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

  Denna kurs har inga andra kurser som förkunskapskrav

  Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2018-10-17 15:25:51

  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 15hp

  Institutionen för fysik

  Poäng: 15.0

  Nivå: Grundläggande

  Kursutvärderingar

  Kurshemsida


  Förkunskapskrav:

  Det finns inga förkunskapskrav för denna kurs!


  Kod: 5FY203