Ej programkurs - Kvantfältteori 1 - Måste tillgodoräknas

Beskrivning

Observera att denna kurs inte ingår i Teknisk fysiks utbildningsplan. Det innebär att ett större ansvar ligger på dig som student att försäkra dig om att allt går rätt till. Lägg särskilt märke till att:
* för att få räkna kursen till någon av examenskategorierna (till exempel Allmänna ingenjörsområdet eller Projektkurs) måste du ansöka om att få tillgodoräkna dig kursen samt få detta beviljat.
* när du söker till kursen på antagning.se måste du fylla i att du söker kursen som en fristående kurs, inte programkurs.

Mer info om tillgodoräknande: http://www.physics.umu.se/student/tekniskfysik/blanketter/


Kursen behandlar relativistisk kvantmekanik med Dirac- och Klein-Gordonekvationerna, Lagrangeformulering av fältteorier och relationen mellan symmetrier och konserverade storheter. Därefter kvantiseras skalär-, Dirac- och fotonfälten m.h.a. kanonisk kvantisering och annihilations- och kreationsoperatorer. Propagatorbegreppet introduceras och S-matrisexpansionen och Feynmanreglerna för kvantelektrodynamik (QED) tas fram. QED tillämpas på olika spridningsprocesser, t.ex. Comptonspridning.

Förkunskaperna är: Kvantmekanik 2 och någon av kurserna Allmän relativitetsteori eller Elektrodynamik 2.

Kategorier

Spår

Rekommenderad i spår

Förkunskapskrav

  • Elektrodynamik 2
  • Kvantmekanik 2
  • Ger behörighet

  • Ej programkurs - Kvantfältteori 2 - Måste tillgodoräknas
  • FSR

    Uppdaterad: 2017-03-23 09:47:50