Rymdfysik med mätteknik

Beskrivning

Kursen fokuserar på rymdmiljön i vårt solsystem och olika mätmetoder för att studera denna. Bl.a. behandlas solen, solvinden, sol-jord-kopplingen, magnetosfärsfysik, norrsken, planeter, kometer, asteroider och interplanetärt damm. Mättekniker för rymdburna instrument (t.ex. mätningar av vågor, fält och partiklar) såväl som markbaserade instrument (t.ex. radar och optiska mätningar) diskuteras. Kursen behandlar raket- och banberäkningar och ger en översikt över centrala rymdmissioner. Centralt för kursen är ett antal längre laborationer där studenterna med hjälp av datorer självständigt får lära sig tolka och analysera autentiskt mätdata från markbaserade och rymdburna mätinstrument.

Kategorier

 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Spår

 • Rymd- och astrofysik
 • Rymd/Beräkning
 • Rymd/Mät
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Elektrodynamik
 • Teknisk beräkningsvetenskap 1
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2018-06-04 15:58:03