Projektledning 1 Nätbaserad

Denna kurs ges inte längre.

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i projektledning och projektarbete. Olika modeller, metoder och verktyg för projektstyrning diskuteras och används i praktiska tillämpningar. Kursen behandlar ett projekts olika faser, det vill säga målformulering, start, styrning och avslut. För målformuleringsfasen behandlas uppgiftsdefinition, ekonomi och tidsplanering. För projektgenomförandet behandlas organisering, ledningsarbete, projektstyrning och projektuppföljning. Områden som ekonomi, förhandlingsteknik, mötesteknik, kvalitetsverktyg och presentationsteknik berörs under kursen. Projektet genomförs i grupper om minst 3 studenter.

Kategorier

 • Projektledning - 7.5
 • Allmänna ingenjörskurser - 7.5
 • Spår

  Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

  Denna kurs har inga andra kurser som förkunskapskrav

  Ger behörighet

 • Tillämpad medicinsk bildbehandling
 • FSR

  Uppdaterad: 2017-06-09 13:45:16