Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp

Beskrivning

Kursen är ett tillfälle att tillämpa kunskap och färdigheter från utbildningen i behovsstyrda utvecklingsprojekt. Kursen ger kunskap om och praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs utanför högskolan. Ett väl genomfört projekt är en merit att likställa med en arbetslivserfarenhet och kan skapa viktiga kontakter för framtiden. Arbetet utförs i projektform och kan genomföras enskilt eller i grupp.
Projektet kan genomföras när som helst under året, även under sommaren.
Mer information om kursen finns här

Kategorier

 • Projektkurs - 15.0
 • Projektkurs i nära samverkan med näringslivet - 15.0
 • Allmänna ingenjörskurser - 15.0
 • Projektkurs sammanhängande - 15.0
 • Spår

  Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Metoder och verktyg för ingenjörer
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2016-10-12 16:04:23

  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp

  Institutionen för fysik

  Poäng: 15.0

  Nivå: Grundläggande

  Kursutvärderingar

  Kurshemsida


  Förkunskapskrav:


  Kod: 5FY125


  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2010, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2011, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2012, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2013, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2014, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2015, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2016, lp 2
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2016, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2016, lp 3
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2017, lp 2
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2017, lp 3
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2017, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2018, lp 2
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2018, lp 3
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2018, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2019, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2019, lp 2
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2019, lp 3
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2020, lp 2
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2020, lp 3
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2020, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2021, lp 1
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2021, lp 2
  Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 2021, lp 3