Elektrodynamik

Beskrivning

Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper i elektromagnetism. Kursen börjar med fördjupade studier om elektrostatiska och magnetostatiska problem. Sambandet mellan elektrodynamik och speciell relativitetsteori behandlas. Lagarna för reflektion och transmission av plana vågor i ett plant gränssnitt härleds. Transmissionslinjer och vågledare med TEM-, TE- och TM-moder studeras. De retarderade potentialerna introduceras och används för beräkning av strålning från antenner.

Kursen hade tidigare kurskoden 5FY146.

Kategorier

 • Fysikalisk teori med tillämpningar - 6.0
 • Spår

  Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Elektromagnetismens grunder
 • Ger behörighet

 • Elektrodynamik 2
 • Rymdplasmafysik
 • Rymdfysik med mätteknik
 • Allmän relativitetsteori
 • Icke-linjär fysik
 • FSR

  Uppdaterad: 2017-03-23 08:55:04