Tillämpad medicinsk bildbehandling

Beskrivning

Projekt presenteras av en beställare med klinisk anknytning tillsammans med den projektmodell som ska användas. En projektorganisation bildas och studenterna genomför en förstudie där de bygger en verktygslåda i Matlab som innehåller bland annat: filter i bild- och frekvensplan, segmentering, matrisbaserade geometriska operationer, omsampling av bilder, och interface till bildvisningsverktyg.
Redovisningar av delresultat sker i form av veckovisa muntliga statusrapporter till beställaren. Därutöver redovisas förstudie, preliminär halvtidsrapport och slutrapport skriftligt där varje kapitel har en författarlista. Slutrapporten redovisas även i form av ett muntligt föredrag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utföra filtrering av digitala bilder och konstruera egna filter
- redogöra för sambanden mellan det spatiella rummet och frekvensrummet
- utföra segmentering med grundläggande segmenteringsmetoder samt analysera och motivera val av metod
- utföra matrisbaserade geometriska operationer, t ex translationer och rotationer
- genomföra omsampling av bilder
- behärska olika roller vid arbete i projektform
- genomföra matchning av bilder från olika undersökningar

Kategorier

 • Projektkurs - 7.5
 • Projektkurs i nära samverkan med näringslivet - 7.5
 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Projektkurs sammanhängande - 7.5
 • Spår

 • Medicinsk teknik
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Flervariabelanalys
 • Fysikens matematiska metoder
 • Linjär algebra
 • Programmeringsteknik med C och Matlab
 • Statistik för tekniska fysiker
 • Kvantfysik
 • Projektledning 1 Nätbaserad
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2017-06-09 16:41:25