Tillämpad digital signalbehandling

Beskrivning

Kursen behandlar digital signalbehandling med speciell tonvikt på metoder som renodlar en signals egenskaper och informationsinnehåll vid en mätsituation. Kursen behandlar sampling, rekonstruktion, transformmetoder, fönstermetoder, filtrering, brusreducering, spektralanalys och processidentifiering. Dessutom berörs tillämpningar av Wavelets. Kursen ges i projektform och den ges i samarbete med Medicinsk Teknik.Kursen hade tidigare kurskod 5EL163.

Kategorier

 • Projektkurs - 7.5
 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Projektkurs sammanhängande - 7.5
 • Spår

 • Sensorteknik och dataanalys
 • Medicinsk teknik
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Transformmetoder
 • Fysikalisk mätteknik
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2017-06-09 13:33:21