Projektledning 1

Beskrivning

Kursen behandlar ett projekts olika faser, det vill säga målformulering, start, styrning och avslut. För målformuleringsfasen behandlas uppgiftsdefinition, ekonomi och tidsplanering. För projektgenomförandet behandlas organisering, ledningsarbete, projektstyrning och projektuppföljning. Områden som ekonomi, förhandlingsteknik, mötesteknik, kvalitetsverktyg och presentationsteknik berörs under kursen.

Kurstillfällena i LP 2 och LP 4 ges på distans.

Kategorier

 • Projektledning - 7.5
 • Allmänna ingenjörskurser - 7.5
 • Spår

  Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

  Denna kurs har inga andra kurser som förkunskapskrav

  Ger behörighet

 • Projektledning 2
 • Projektledning 2 Nätbaserad
 • FSR

  Uppdaterad: 2017-06-09 13:44:58