Astrofysik (2012)

Beskrivning

Kursen är indelad i en astrofysik- och en kosmologidel. Astrofysikdelen behandlar stjärnor, stjärnbildning, Jeansmassa, materia, strålning, Saha-ekvationen, energitransport i stjärnor, energialstring genom termonukleära processer och stjärnors slutstadier där vita dvärgar, neutronstjärnor och supernovor studeras. Kosmologidelen behandlar modeller för expanderande universum, det kosmologiska rödskiftet, universums termiska historia med nukleosyntesen och den kosmologiska bakgrundsstrålningen.

Kursen hade tidigare kurskod 5FY002.

Kategorier

 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Spår

 • Rymd- och astrofysik
 • Rymd/Beräkning
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Statistisk fysik 1
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

 • Astronomisk grej
 • jhkgkgh
 • C1 C1.1 NK1.2 NF2 LK2 LK6 LF2

  Uppdaterad: