Elektrodynamik 2 (2011)

Beskrivning

Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper inom elektrodynamik. Kursen behandlar vågekvationerna för vektor- och skalärpotentialerna, gaugetransformationer, retarderade och avancerade potentialer, strålningsteori, multipoler, multipolstrålning, strålning från accelererade laddningar, Lienart-Wiechert potentialerna, strålningsdämpning, antenner, speciell relativitetsteori, 4-vektorer, mekanik och elektrodynamik på kovariant form, Lagrange- och Hamiltonmetoder.

Kursen hade tidigare kurskoden 5FY013.

Kategorier

 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Spår

 • Rymd- och astrofysik
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Elektrodynamik
 • Ger behörighet

 • Ej programkurs - Kvantfältteori 1 - Måste tillgodoräknas
 • Kvantfältteori I - Måste tillgodoräknas
 • FSR

  Uppdaterad: