Profilkurs

I examen ska ingå minst 45 hp profilkurser eller valbara kurser på avancerad nivå. Fördjupning sker vanligtvis under programmets tredje, fjärde och femte år. Möjligheterna att kombinera en personlig och unik profil är stora. Studenten kan välja mellan att läsa kurser ur en fördefinierad profil, kombinera kurser från flera olika trackr eller i övrigt välja ur ett stort utbud av valbara kurser inom t.ex. datavetenskap, elektronik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, radiofysik, rymdfysik och rymdteknik. Den personliga trackn måste dock väljas så att studenten uppfyller förkunskapskraven på respektive kurs. Förkunskapskrav för respektive kurs garanterar progression mellan fördjupningskurserna. Fördjupningskurser från andra nationella eller internationella utbildningar kan tillgodoräknas i examen. Programledningen rekommenderar att studenten väljer de kurser som passar just denne allra bäst som person.

Kurser

 • Matrisberäkningar och tillämpningar - 7.5
 • Modellering och simulering - 7.5
 • Multivariat dataanalys - 7.5
 • Strålningsdosimetri - 15.0
 • Tillämpad digital signalbehandling - 7.5
 • Tillämpad medicinsk bildbehandling - 7.5
 • Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik - 7.5
 • Fysikens numeriska metoder - 7.5
 • Optimering med tillämpningar - 7.5
 • Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik - 7.5
 • Numeriska metoder för PDE - 7.5
 • Finansiell ekonomi D2 - 7.5
 • Finansiell ekonomi II D21 - 7.5
 • Finansiell matematik - 7.5
 • Monte Carlometoder för finansiella tillämpningar - 7.5
 • Partiella differentialekvationer med FEM - 7.5
 • Stokastiska differentialekvationer - 7.5
 • Tidsserieanalys och spatial statistik - 7.5
 • Atom och molekylfysik - 7.5
 • Beröringsfria mätmetoder - 7.5
 • Laserbaserade spektroskopiska mätmetoder - 7.5
 • Laserfysik - 7.5
 • Molekylspektroskopi med tillämpningar - 7.5
 • Optisk konstruktion - 7.5
 • Avancerade material - 7.5
 • Kvantmekanik 2 - 7.5
 • Nanovetenskap - 7.5
 • Solceller - 7.5
 • Datorintensiva statistiska metoder - 7.5
 • Fysikaliska egenskaper hos mätgivare - 7.5
 • Tillförlitlighetsteori- 7.5
 • Medicinsk teknik - 10.0
 • Biomedicinska sensorer och analys - 7.5
 • Astrofysik - 7.5
 • Elektrodynamik 2 - 7.5
 • Rymdplasmafysik - 7.5
 • Rymdfysik med mätteknik - 7.5
 • Avancerad strömningslära - 7.5
 • Strålningsväxelverkan - 7.5
 • Röntgenteknik - 7.5
 • Strålningsbiologi och strålskydd - 7.5
 • Nukleärmedicinsk teknik - 7.5
 • Radioterapi - 5.0
 • Tillämpad dosimetri - 5.0
 • Finita elementmetoden - 7.5
 • Avancerade lasersystem och laserteknologi - 7.5
 • Allmän relativitetsteori - 7.5
 • Icke-linjär fysik - 7.5
 • Big data och analys av högdimensionella data - 7.5