Allmänna ingenjörskurser

Syftet med dessa kurser är att stärka studentens kompetens inom områden som anses vara viktiga för den framtida yrkesrollen som civilingenjör. Inom allmänna ingenjörsområdet räknas både icke-tekniska kurser (t.ex. språk, ekonomi, juridik, entreprenörskap, projektledning, kvalitetsteknik, design och miljö), såväl som teknisk/naturvetenskapliga kurser av breddande karaktär utanför programmets ordinarie baskursutbud. Allmänna ingenjörskurser är i många fall på grundnivå. Både allmänna ingenjörskurser av icke-teknisk såväl som teknisk/naturvetenskaplig karaktär bör ingå i examen.

Kurser

 • Analog kretsteknik - 6.0
 • Datastrukturer och algoritmer (C) - 7.5
 • Hållfasthetslärans grunder - 6.0
 • Ingenjörens roll i arbetslivet - 7.5
 • Design-Build-Test, projektkurs för ingenjörer - 15.0
 • Projektledning 1 - 7.5
 • Projektledning 2 - 7.5
 • Informationsteori, nätverk och marknader - 7.5
 • Metoder och verktyg för ingenjörer - 7.5
 • Mikrodatorer i inbyggda system - 7.5
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 3hp - 3.0
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 4.5 hp - 4.5
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 6 hp - 6.0
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 7.5 hp - 7.5
 • Projektarbete inom teknisk fysik, 3 hp - 3.0
 • Projektarbete inom teknisk fysik, 7,5 hp - 7.5
 • Riskanalys inom strålbehandling - 7.5
 • Strålningsmiljö - 7.5
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp - 15.0
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp - 3.0
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4.5 hp - 4.5
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp - 6.0
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7.5 hp - 7.5
 • Teknik, etik och miljö - 7.5
 • Teknik för hållbar utveckling - 7.5
 • Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud - 7.5
 • Digital kretsteknik - 4.5
 • Engelska för studerande på högskoleingenjörs-, civilingenjörs-, och naturvetarprogrammen - 7.5
 • Industriell ekonomi - 7.5
 • Industriell strålningsfysik - 7.5
 • Industriell utveckling och ekonomisk förändring - 7.5
 • Laborativ problemlösning i fysik - 2.0
 • Medicinteknisk säkerhet & riskhantering - 4.0
 • Objektorienterad programmeringsmetodik - 7.5
 • Optimering 1 - 7.5
 • Projekt i medicinsk strålningsfysik - 15.0
 • Reglersystem - 7.5
 • Teknikens idéhistoria - 7.5
 • Systemnära programmering - 7.5
 • Teknisk beräkningsvetenskap 2 - 4.5
 • Transformmetoder - 7.5
 • Hållbar utveckling och strålningsmiljö - 7.5
 • Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik - 12.5
 • Medicin för ingenjörer - 6.0
 • Inledande ingenjörskurs, öppen ingång - 7.5
 • Kvalitetsteknik och försöksplanering - 7.5
 • Projekt i strålningsmiljö - 3.0
 • Projektledning 1 Nätbaserad - 7.5
 • Projektledning 2 Nätbaserad - 7.5
 • Kärnfysik - 7.5
 • Linjärprogrammering - 7.5
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp - 7.5
 • Kemometri - 7.5
 • Engelska A, Academic Writing - 7.5
 • Atom och kärnfysik (AIK) - 7.5
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 15hp - 15.0
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 4.5hp - 4.5
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 6hp - 6.0
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 3hp - 3.0