Avancerade kurser

Kurser

 • Astrofysik - 7.5
 • Avancerade material - 7.5
 • Beröringsfria mätmetoder - 7.5
 • Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud - 7.5
 • Biomedicinska sensorer och analys - 7.5
 • Design-Build-Test, projektkurs för ingenjörer - 15.0
 • Elektrodynamik 2 - 7.5
 • Finansiell ekonomi D2 - 7.5
 • Finansiell ekonomi II D21 - 7.5
 • Finansiell matematik - 7.5
 • Fysikaliska egenskaper hos mätgivare - 7.5
 • Fysikens numeriska metoder - 7.5
 • Optimering med tillämpningar - 7.5
 • Kvantmekanik 2 - 7.5
 • Laserfysik - 7.5
 • Matrisberäkningar och tillämpningar - 7.5
 • Modellering och simulering - 7.5
 • Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik - 7.5
 • Multivariat dataanalys - 7.5
 • Nukleärmedicinsk teknik - 7.5
 • Numeriska metoder för PDE - 7.5
 • Optisk konstruktion - 7.5
 • Partiella differentialekvationer med FEM - 7.5
 • Projekt i medicinsk strålningsfysik - 15.0
 • Radioterapi - 5.0
 • Röntgenteknik - 7.5
 • Solceller - 7.5
 • Stokastiska differentialekvationer - 7.5
 • Strålningsbiologi och strålskydd - 7.5
 • Strålningsdosimetri - 15.0
 • Strålningsväxelverkan - 7.5
 • Tidsserieanalys och spatial statistik - 7.5
 • Tillämpad digital signalbehandling - 7.5
 • Tillämpad dosimetri - 5.0
 • Tillförlitlighetsteori- 7.5
 • Transformmetoder - 7.5
 • Molekylspektroskopi med tillämpningar - 7.5
 • Monte Carlometoder för finansiella tillämpningar - 7.5
 • Avancerad strömningslära - 7.5
 • Tillämpad medicinsk bildbehandling - 7.5
 • Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik - 7.5
 • Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik - 30.0
 • Riskanalys inom strålbehandling - 7.5
 • Laserbaserade spektroskopiska mätmetoder - 7.5
 • Datorintensiva statistiska metoder - 7.5
 • Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik - 12.5
 • Nanovetenskap - 7.5
 • Rymdplasmafysik - 7.5
 • Rymdfysik med mätteknik - 7.5
 • Finita elementmetoden - 7.5
 • Avancerade lasersystem och laserteknologi - 7.5
 • Allmän relativitetsteori - 7.5
 • Icke-linjär fysik - 7.5
 • Ej programkurs - Enterprise Risk Management- Måste tillgodoräknas - 15.0
 • Big data och analys av högdimensionella data - 7.5