Matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg