Projektledning

Definition av projektledning. En kurs eller moment i projektledning syftar till att förmedla kunskap om teorier, modeller och verktyg för att driva och leda projekt i akademiska, industriella och administrativa sammanhang.

Kurser

  • Design-Build-Test, projektkurs för ingenjörer - 7.5
  • Projektledning 1 - 7.5
  • Projektledning 1 Nätbaserad - 7.5
  • Projektledning 2 Nätbaserad - 7.5