Projektkurs

Definition av projektkurs. En projektkurs är en kurs, eller ett moment i en kurs, som bedrivs i projektform. Detta innebär att:

 • arbetet har ett väldefinierat mål och en tydlig beställare
 • arbetet syftar till att förbättra befintlig eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete som genererar ny kunskap
 • arbetet görs i en tillfälligt skapad projektorganisation
 • arbetet görs inom givna ramar avseende tid, resurs/kostnad och kvalitet/funktionalitet
 • roller, aktiviteter och dokumentation styrs av en dokumenterad projektmetodik
 • arbetet utförs i grupper om minst 3 studenter eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag. I undantagsfall kan examinator för kurser (i samråd med programansvarig) bevilja undantag från detta villkor.

För ett sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 hp ska

 • 4-ca 8 studenter ingå i projektgruppen eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag eller motsvarande,
 • projektgruppens sammansättning inte vara självvald av studenterna.

Kurser

 • Design-Build-Test, projektkurs för ingenjörer - 7.5
 • Informationsteori, nätverk och marknader - 2.5
 • Ingenjörens roll i arbetslivet - 4.5
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 3hp - 3.0
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 4.5 hp - 4.5
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 6 hp - 6.0
 • Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 7.5 hp - 7.5
 • Metoder och verktyg för ingenjörer - 1.0
 • Mikrodatorer i inbyggda system - 5.5
 • Projektarbete inom teknisk fysik, 3 hp - 3.0
 • Projektarbete inom teknisk fysik, 7,5 hp - 7.5
 • Riskanalys inom strålbehandling - 7.5
 • Strålningsdosimetri - 5.0
 • Strålningsmiljö - 2.5
 • Tillämpad digital signalbehandling - 7.5
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp - 15.0
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp - 3.0
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4.5 hp - 4.5
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp - 6.0
 • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7.5 hp - 7.5
 • Tillämpad medicinsk bildbehandling - 7.5
 • Projekt i strålningsmiljö - 3.0
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp - 7.5
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 15hp - 15.0
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 4.5hp - 4.5
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 6hp - 6.0
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 3hp - 3.0