Om oss

Tekniskfysik.se administreras av amanuenserna vid Institutionen för Fysik, Umeå Universitet. Sidan avses vara en portal för studenter, blivande studenter, alumner och övriga intressenter vilka kan tänkas vara intresserade av den verksamhet som bedrivs på programmet.

Institutionen för Fysik är den institution som vid Umeå Universitet ansvarar för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik. Från detta program anställs årligen tre amanuenser på 25 procents deltid vilka verkar inom områdena kvalitet, samverkan och IT. Det är dessa amanuenser som ansvarar för att denna hemsida sköts, att våra sociala medier hålls uppdaterade, att information lätt tar sig vidare från programledningen till de övriga studenterna på Teknisk fysik och mycket mer.

Teknisk fysiks programhemsida på Umeå Universitets webb är http://www.physics.umu.se/student/tekniskfysik/.