Alumnimatrikeln är ett häfte som innehåller uppgifter om alla som tagit ut examen i Teknisk fysik vid Umeå universitet. Uppgifter om klass, vilken profil de läste, nuvarande hemort och i vissa fall även arbetsplats finns. En ny alumnimatrikel skapas och skickas ut till alla alumner i början av sommaren varje år. Om du är alumn och av någon anledning inte får alumnimatrikeln rekommenderar vi att du går in och kontrollerar att dina kontaktuppgifter i alumninätet är korrekt ifyllda.